Створення: 25.03.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 24/03/2015

  1. Рiшенням загальних зборiв вiд 24.03.2015 звiльнений голова наглядової ради Яцик Вiктор Васильович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 16.08.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  2. Рiшенням загальних зборiв вiд 24.03.2015 звiльнений член наглядової ради Голокоз Станiслав Дмитрович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 16.08.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  3. Рiшенням загальних зборiв вiд 24.03.2015 звiльнений член наглядової ради Святенко Iван Євгенович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 16.08.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  4. Рiшенням загальних зборiв вiд 24.03.2015 звiльнений ревiзор Грязнов Володимир Олександровича, володiє 1,27% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 16.08.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  5. Рiшенням загальних зборiв вiд 24.03.2015 обраний головою наглядової ради термiном на три роки Яцик Вiктор Васильович, акцiями не володiє, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  6. Рiшенням загальних зборiв вiд 24.03.2015 обраний членом наглядової ради термiном на три роки Голокоз Станiслав Дмитрович, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  7. Рiшенням загальних зборiв вiд 24.03.2015 обраний членом наглядової ради термiном на три роки Святенко Iван Євгенович, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  8. Рiшенням загальних зборiв вiд 24.03.2015 обраний ревiзором термiном на три роки Грязнов Володимир Олександрович, володiє 1,27% акцiй в статутному капiталi, попередня посада ревiзор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.